To demonstrate the necessity and quality of your research, it is important to review the state of your research topic. Transparent and verifiable literature research is therefore a must. THUAS library provides a large number of information sources. In addition, the library offers various tools for enhancing literature research. 

Literature Search 

In the databases and resources of the library, you will find academic journals, professional periodicals, books, e-books, theses, and image and sound material required for research. You can access the databases via the database overview. In the overview there are a number of filter options to find the right database. All our digital resources have home access and are available 24/7. 

The catalogue contains books, magazines, CDs and DVDs and part of the e-book and e-journal collection. Nationwide searches can be made via the national library catalogue PiCarta-on-Worldcat. 

Reading E-journals on Your Tablet/Desktop 

BrowZine is an app to browse the international scientific journals selected by you from our collection and read articles offline. And receive notifications when a new publication is available. 

View more information about BrowZine on the FAQ page of the library Scroll to the section Journals and BrowZine. 

E-Publication Finder

To find out if we have access to a particular e-book or e-journal, you can use the E-Publication Finder. Here you can search for the title of a publication or the ISBN/ISSN number. Please note that you can NOT search on article level. . 

More information about the E-Publication Finder. 

Tools for Full Text

Within the university of applied sciences, we have a number of tools to make it easier to access the full text, such as a link resolver, browser tools and a DOI lookup tool. 

View the visual toolguide for a complete overview offered by the library. 

Home Acces and URL Sharing

Almost all resources are also available off-campus (after logging in). To enable home access, most databases use the Ezproxy software. The URL of a source or an article is prefixed with: https://ezproxy.hhs.nl/login?url= 

More information about how to use the correct URL. 

Requesting materials from other libraries (IBL) 

Despite the tools described above, have you come across a publication for which you cannot obtain the full text (or for which you have to pay)? Then make use of interlibrary loan. The library of The Hague University of Applied Sciences will then request the publication from another library. This service is free of charge for staff members. 

If you think that the publication should be included in The Hague University of Applied Sciences library’s own collection because it is also of interest to others (students and/or staff members of The Hague University of Applied Sciences), please submit a purchase request. 

More information about IBL. 

Stay Informed (notifications) 

Do you want to be kept informed about new publications in your specialisation or interest, or do you have a special preference for a certain magazine or article? There are several ways to be informed: 

 • via BrowZine (academic journals only) 
 • via a database (newly published issues or new results of a saved search) 
 • via the magazine's website 

More information about notifications/alerts. 

Citation Index Web of Science 

Web of Science is a citation index that allows you to search for scientific literature. The platform provides access to various bibliographic databases. The most important is the Web of Science Core Collection with bibliographic metadata of a large number of scientific research publications in all fields of science. 

With Web of Science, the H-index can be determined, a measure of the impact of publications by a scientific researcher. And with the Journal Citation Reports the impact factor of a journal, an indication of its importance based on citation data. 

More information about Web of Science in the database overview. 

Data-directories en data-portals
Nederlandse data-archieven
 • NARCIS: biedt toegang tot datasets afkomstig uit de repositories van Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO, diverse wetenschappelijke instellingen en een aantal data-archieven waaronder DANS en 4TU.ResearchData (zie hieronder). Je kunt filteren op toegankelijkheid (open access, close access en restricted access) en op vakgebied
 • Survey Data Netherlands: maakt enquêtes en bijbehorende data van grote Nederlandse onderzoeksprojecten vindbaar en toegankelijk. Je kunt full tekst zoeken of filteren op taal (Nederlands of Engels), onderwerp of bron
 • DANS: Zoeken in DANS, een online archiveringssysteem voor het deponeren en hergebruiken van onderzoeksdata in Nederland. Bevat datasets uit onder andere de geesteswetenschappen, gezondheidswetenschappen, maatschappij- en gedragswetenschappen, oral history en ruimtelijke wetenschappen. Ontsluit onder andere de collecties van het voormalige Nederlands Historisch Data-archief (NHDA) en het Steinmetz-archief en biedt toegang tot de beveiligde microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, zie hieronder). Je kunt filteren op toegankelijkheid (open access, access na registratie, close access en restricted access) op vakgebied en op collectie. DANS is een gecertificeerd archief (CoreTrustSeal en Nestor Seal)
 • 4TU.ResearchData: Een gezamenlijk databeheerinitiatief van de Nederlandse technische universiteiten. Bevat datasets uit de technische wetenschappen. Je kunt filteren op collecties, jaar, plaats of onderwerp. 4TU.ResearchData is een gecertificeerd archief (CoreTrustSeal)
Statistische data
 • Statline: de databank van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling. De informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema. Via het open dataportaal kun je grote hoeveelheden cijfers downloaden. Het portaal geeft ook informatie over geautomatiseerde opvragingen. Statline is ook opgenomen in de A-Z databanken / digitale bronnen lijst van de bibliotheek van De Haagse Hogeschool.
 • Lijst van (inter)nationale statistische organisaties van de economische commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE): In andere landen bieden organisaties die vergelijkbaar zijn met het CBS statistische data. Een schat aan statistische data is ook te vinden bij internationale organisaties zoals de WHO, de OESO, de VN, enz. UNECE biedt een overzicht van nationale en internationale statistische organisaties.
 • Euromonitor Passport: De bibliotheek van De Haagse Hogeschool biedt toegang tot de internationale statistische bron Euromonitor Passport. Via de tegels Search all categories en Expore statistics onder de verschillende tabbladen kun je marktdata, demografische data, socio-economische data en (detail)handeldata downloaden. Euromonitor Passportis opgenomen in de A-Z databanken / digitale bronnen lijst.
Kwaliteit en vindbaarheid van data van een externe partij

Data-archieven moeten voldoen aan kwaliteitsnormen voor de data die ze opslaan en waartoe ze toegang bieden. Om de kwaliteit van een data-archief te beoordelen, kun je de volgende zaken controleren:

Materialen aanvragen bij andere bibliotheken (IBL)

Kom je ondanks de hierboven beschreven hulpmiddelen toch een publicatie tegen waarbij je de volledige tekst niet kunt verkrijgen (of waar je moet voor betalen)? Maak dan gebruik van het interbibliothecair leenverkeer. De bibliotheek van De Haagse Hogeschool vraagt de publicatie dan aan bij een andere bibliotheek. Deze service is voor medewerkers gratis.

Vind je dat de publicatie opgenomen moet worden in de collectie van de bibliotheek van De Haagse Hogeschool omdat deze ook interessant is voor in de toekomst of voor anderen (studenten en/of medewerkers van De Haagse Hogeschool), vul het aanschafverzoek formulier in.

Blijf op de hoogte (attenderingen)

Op de hoogte blijven van nieuwe publicaties in jouw vakgebied of interesse, of heb je een speciale voorkeur voor een bepaald tijdschrift of artikel? Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven:

 • via BrowZine (alleen academische tijdschriften)
 • via een databank (nieuw verschenen nummers of nieuwe resultaten van een bewaarde zoekopdracht)
 • via de site van het tijdschriift

Meer uitleg over attenderingen/alerts.

Citatie-index Web of science

Web of Science is een citatie-index waarmee je naar wetenschappelijke literatuur kunt zoeken. Het platform biedt toegang tot verschillende bibliografische databases. De belangrijkste is de Web of Science Core Collection met bibliografische metadata van een groot aantal wetenschappelijke onderzoekspublicaties op alle wetenschapsgebieden.

Met Web of Science kan de H-index worden bepaald, een maat voor de impact van publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker. En met de Journal Citation Reports is de impact factor te zien van een tijdschrift, een indicatie van het belang op basis van citatiegegevens.

Meer uitleg over Web of Science in het databankenoverzicht.