Introductie

Jaarlijks koopt de publieke sector voor €85 miljard goederen, diensten en werken in. Ieder jaar opnieuw. Deze leveranciers zijn cruciaal voor publieke organisaties om hun maatschappelijke doelen te realiseren en oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen. Publieke inkopen is daarom een belangrijk aandachtspunt voor iedere professional die iets inkoopt of werkt met leveranciers

Over het lectoraat

Het lectoraat Publieke Inkoop onderzoekt hoe publieke organisaties hun inkoopkracht kunnen inzetten voor het bereiken van maatschappelijke doelstellingen. Maatschappelijke opgaven en daarbij horende transities worden namelijk versneld door het juiste opdrachtleiderschap, door samen te werken met de markt en het realiseren van duurzame impact met leveranciers. 

Dit lectoraat pakt deze thema’s op vanuit een samenwerking met vijf hogescholen en de rijksoverheid. De betrokken onderzoekers bij het lectoraat vertegenwoordigen de verschillende hogescholen, opleidingen en werkvelden. Zij brengen beweging tot stand via relevant en activerend praktijkonderzoek en voeren dit uit in nauwe samenwerking met studenten, docenten en professionals. 

In de Kennishub Publieke Inkoop werken we samen met de hogescholen aan een breed leer- en kennisnetwerk op het gebied van onderwijs, onderzoek en samenwerking met het werkveld. De deelnemende hogescholen zijn Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht.

Omdat (publiek) inkopen een belangrijk hefboom vormt binnen de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties, treedt het lectoraat op als alliantie coördinator van SDG12 voor duurzame productie en consumptie. 

Over de lector

dr. ir. Mirjam Kibbeling

Mirjam Kibbeling is sinds 2022 lector Publieke Inkoop voor een samenwerkingsverband tussen vijf hogescholen. Vanuit haar functie zorgt zij voor de cross-overs tussen de hogescholen ten aanzien van relevant en activerend onderzoek binnen inkopen door de publieke sector. 

Haar interesse gaat uit naar duurzame transities, samenwerken en de rol van inkopen en samenwerken met leveranciers om het verschil te maken. Haar onderzoeken richten zich op de circulaire economie, leiderschap en samenwerken. 

Momenteel is zij bestuurder en toezichthouder bij Nevi, de Nederlandse vereniging van inkoop en supply management. Daarnaast is zij werkzaam als trainer, spreker en coach in hetzelfde werkveld. 

m.i.kibbeling@hhs.nl

LinkeIn profiel

 

Mirjam Kibbeling

Team

  • Maaike Snijder, De Haagse Hogeschool
  • Koert Busser, Hogeschool Utrecht
  • Erica Goedhart, Hogeschool van Amsterdam
  • Alex de Vries, Hanzehogeschool Groningen
  • Karin van IJsselmuide, Hogeschool Rotterdam

Nieuws

No results found